DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, có kiến thức, thấu hiểu ngành và có nhiệt huyết, tinh thần kinh doanh. 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
- Tư vấn pháp lý dự án: Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý để trợ giúp khách hàng trong việc lập dự án đầu tư và xin phê duyệt của cơ quan nhà nước trong giai đoạn tiền khả thi dự án (GĐ chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn bàn giao đưa vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận QSDĐƠ & QSHNƠ.
- Tư vấn ý tưởng phát triển: Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu nhằm xác định phương án phát triển dự án hiệu quả nhất. Kết hợp giữa phân tích thị trường, phân tích tài chính để xác định loại hình phát triển, quy mô và cơ cấu sản phẩm phù hợp.

 

Bài Viết khác

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Thị trường nhà ở đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển, nhu cầu về nhà ở tăng cao do nguồn dân số...

TIẾP THỊ, PHÂN PHỐI VÀ MÔI GIỚI NHÀ Ở

Chúng tôi đã xây dựng và phát triển bộ phận bán hang đầy nhiệt huyết, có nền tảng kiến thức thông qua việc đào tạo...