Tin tức

Teambuilding 2019 “ONE TEAM ONE DREAM” tại Koh Rong Samloem Campodia

Đại gia đình An Phúc Điền trải nghiệm hành trình Teambuilding 2019 “ONE TEAM ONE DREAM” tại Koh Rong Samloem Campodia

An Phúc Điền tham gia buổi Lễ Kick Off Và Training Dự Án LIC CITY Phú Mỹ - Bà Rịa.

Sáng 04/06/2019 đội ngũ chiến binh hùng hậu và đầy nhiệt huyết của An Phúc Điền đã có mặt tại Trung tâm hội nghị Metropole để tham gia buổi Lễ Kick Off Và Training Dự Án LIC CITY Phú Mỹ - Bà Rịa.